AJDON

  พระปิดตาทรงเทริดมโนราห์(เนื้อทองเหลืองลงยาสีเขียว)

3,500
3,500 /กล่อง ลดทันที 0

เหรียญรุ่นแรก พระปิดตาทรงเทริดมโนราห์

พระปิดตาทรงเทริดมโนราห์ รุ่น พุทธาคมแดนใต้ มงคลมหาเศรษฐี

พระอาจารย์ประสูติ ปิยธมฺโม พิธีกรรม

พุทธานุภาพ :แห่งพระควัมปติ มีครบครอบจักรวาลด้านโชคลาภ เมตตา มหาบารมี แก่ผู้มีในครอบครอง

ด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา พระอาจารย์ประสูติ ปิยธมโม ประจุพลัง พุทธคุณให้มีอานุภาพครบ ครอบจักรวาล

ท่านอธิฐานจิตเสกพระปิดตามโนราห์ทรงเทริดชุดนี้เกิดความขลัง ศักดิ์สิทธิ์ เป็นประจักษ์ แก่ผู้มีไว้บูชา

ที่เกิดจากอิทธิปาฏิหาริย์ ในด้านโชคลาภกันมามาก ด้านเมตตา มหานิยม ต่างเกิดประสบการณ์ประจักษ์

แก่ผู้บูชา บันดาลให้เกิดโชคลาภร่ำรวยกันมาตลอดเรื่องความสำเร็จ ความเจริญในหน้าที่และการงานมี

มาตลอด และจะกล่าวขานสืบต่อไป ชั่วลูกชั่วหลาน 

**หนึ่งเดียวในสยามเล่าขานความศักดิ์สิทธิ์สุดยอดมหาพิธีกรรม

ครบครันทั้งศาสตร์และศิลป์บ่งบอกบารมีแห่งผู้มีไว้ครอบครอง

-พิธีครั้งแรก ๒๗กรกฎาคม๕๗ มณฑลพิธีวัดกิตติราชเจริญศรี

บ้านนาแก ต.ระเว อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี 

-พิธีครั้งที่ ๒ เททองนำฤกษ์และประกอบพิธีพุทธาเทวาภิเษก 

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพฯ

โดยได้รับเมตตาจากพระพรหมมังคลาจารย์ ท่านเจ้าคุณธงชัย 

ประธานในพิธีร่วม คณะเจ้าสัว คหบดี คณะ หอการค้าไทย-จีน 

ร่วมเททองหล่อพระบูชานำฤกษ์ 

-พิธีพุทธาภิเษกวาระที่ ๓ ณ มณฑลพิธีศาลหลักเมืองจ.กระบี่

พระพรหมมังคลาจารย์ ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร ประธาน

ร่วม พระเกจิอาจารย์สายใต้ สายเขาอ้อ อาทิตย์ ๒๕ ม.ค. ๕๘

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

063-913-7666สอบถามและพูดคุยเกี่ยวกับสินค้า


หมวดหมู่สินค้า