AJDON

  พระปิดตาทรงเทริดมโนราห์(นาก 14 k หน้ากากองค์เงิน)

3,500
3,500 /กล่อง ลดทันที 0

เหรียญรุ่นแรก พระปิดตาทรงเทริดมโนราห์พระปิดตาทรงเทริดมโนราห์ รุ่น พุทธาคมแดนใต้ มงคลมหาเศรษฐีพระอาจารย์ประสูติ ปิยธมฺโม พิธีกรรมพุทธานุภาพ :แห่งพระควัมปติ มีครบครอบจักรวาลด้านโชคลาภ เมตตา มหาบารมี แก่ผู้มีในครอบครองด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา พระอาจารย์ประสูติ ปิยธมโม ประจุพลัง พุทธคุณให้มีอานุภาพครบ ครอบจักรวาลท่านอธิฐานจิตเสกพระปิดตามโนราห์ทรงเทริดชุดนี้เกิดความขลัง ศักดิ์สิทธิ์ เป็นประจักษ์ แก่ผู้มีไว้บูชาที่เกิดจากอิทธิปาฏิหาริย์ ในด้านโชคลาภกันมามาก ด้านเมตตา มหานิยม ต่างเกิดประสบการณ์ประจักษ์แก่ผู้บูชา บันดาลให้เกิดโชคลาภร่ำรวยกันมาตลอดเรื่องความสำเร็จ ความเจริญในหน้าที่และการงานมีมาตลอด และจะกล่าวขานสืบต่อไป ชั่วลูกชั่วหลาน **หนึ่งเดียวในสยามเล่าขานความศักดิ์สิทธิ์สุดยอดมหาพิธีกรรมครบครันทั้งศาสตร์และศิลป์บ่งบอกบารมีแห่งผู้มีไว้ครอบครอง-พิธีครั้งแรก ๒๗กรกฎาคม๕๗ มณฑลพิธีวัดกิตติราชเจริญศรีบ้านนาแก ต.ระเว อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี -พิธีครั้งที่ ๒ เททองนำฤกษ์และประกอบพิธีพุทธาเทวาภิเษก วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพฯโดยได้รับเมตตาจากพระพรหมมังคลาจารย์ ท่านเจ้าคุณธงชัย ประธานในพิธีร่วม คณะเจ้าสัว คหบดี คณะ หอการค้าไทย-จีน ร่วมเททองหล่อพระบูชานำฤกษ์ -พิธีพุทธาภิเษกวาระที่ ๓ ณ มณฑลพิธีศาลหลักเมืองจ.กระบี่พระพรหมมังคลาจารย์ ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร ประธานร่วม พระเกจิอาจารย์สายใต้ สายเขาอ้อ อาทิตย์ ๒๕ ม.ค. ๕๘ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม063-913-7666

หมวดหมู่สินค้า