AJDON

  ตำราวิชามหาทักษา เรื่องดวงดาว-ภพภูมิ

300
300 /ชิ้น ลดทันที 0

ตำราวิชามหาทักษา เรื่องดาวเสวย-ดาวแทรกมหาทักษาเป็นวิชาที่ว่าด้วยการพยากรณ์จากวันเกิด และเป็นวิชาที่จำเป็นในหลักการดำรงชีวิตหรือเรียกว่าวิชาการดำเนินชีวิตเช่นตั้งชื่อต้องถูกตามหลักทักษาใช้รถต้องถูกโฉลกกับสีที่เป็นมงคล ฯลฯ และยังใช้คู่กับโหราศาสตร์อีกหลายแขนงเพราะฉะนั้นภักษาเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากวิชาหนึ่งทางสถาบันโหราศาสตร์สากลจึงยึดหลักให้นักเรียนทุกคนควรเรียนรู้ในวิชาทักษาทุกคน ถึงแม้ว่านักเรียนแต่ละคนจะมีความสามารถในการพยากรณ์วิเคราะห์ดวงชะตาในศาสตร์แขนงอื่นได้อย่างดีแล้วก็ตามก็ยังจำเป็นต้องเรียนเพราะถือว่าเป็นวิชาบังคับเพราะฉะนั้นทางสถาบันโหราศาสตร์สากล จะต้องให้นักเรียนทุกคนเรียนวิชาทักษา ก่อนที่จะสอบในวิชาแขนงอื่นๆต่อไปการเรียนโหราศาสตร์ ผู้สอนไม่ได้ต้องการให้ทุกคนงมงาย แต่โหราศาสตร์ก็เป็นวิชาหนึ่งที่ว่าด้วยสถิติ ซึ่งผลอยู่กับการกระทำซึ่งการกระทำก็อยู่ที่ตัวผู้กระทำดังนั้นการเรียนรู้โหราศาสตร์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่เราไม่ควรจะงมงายเกินไป ทุกอย่างมองให้ดี มองให้เป็นกลาง มองให้ถึงแก่น ซึ่งบทเรียนในโหราศาสตร์สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจริงได้
สมาคมโหราศาสตร์สากลเปิดสอนโหราศาสตร์ เพื่อประกอบอาชีพวิชา เลขศาสตร์ไทย ๗ ตัว ๙ ฐาน สอนโดย อ.ประกาย ณ สงขลา https://youtu.be/iD0wPiAkbh4ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม091-776-8147

หมวดหมู่สินค้า