AJDON

  เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (USB)

1,000
1,000 /ชิ้น ลดทันที 0

USB เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ตัั้งแต่ต้น จนจบ ความจุของเนื้อหา 5 KB ความจุของ USB 16 KB

การเรียนโหราศาสตร์ ผู้สอนไม่ได้ต้องการให้ทุกคนงมงาย แต่โหราศาสตร์ก็เป็นวิชาหนึ่งที่ว่าด้วยสถิติ

ซึ่งผลอยู่กับการกระทำซึ่งการกระทำก็อยู่ที่ตัวผู้กระทำดังนั้นการเรียนรู้โหราศาสตร์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่เราไม่ควรจะงมงายเกินไป

ทุกอย่างมองให้ดี มองให้เป็นกลาง มองให้ถึงแก่น ซึ่งบทเรียนในโหราศาสตร์สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจริงได้

สมาคมโหราศาสตร์สากลเปิดสอนโหราศาสตร์ เพื่อประกอบอาชีพวิชา เลขศาสตร์ไทย ๗ ตัว ๙ ฐาน สอนโดย อ.ประกาย ณ สงขลา https://youtu.be/iD0wPiAkbh4

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

091-776-8147


สอบถามและพูดคุยเกี่ยวกับสินค้า


หมวดหมู่สินค้า