AJDON

  Radio Gateway for k-type

1,100
1,200 /ชิ้น ลดทันที 100

ใช้เป็นดัวเชื่อมโยงระหว่างวิทยุสื่อสารเครื่องแดงหรือเครื่องดำ กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบนแอปปลิเคชั่น ZELLO โดยใช้ฟังค์ชั่น VOX 

หมวดหมู่สินค้า