คลังสินค้าของเรา

ขั้นตอนการโอนเงิน

ATM หรือ  Internet Banking

*เข้าบัญชีธนาคาร*

**โอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ**

ธนาคาร : กสิกรไทย

ชื่อบัญชี บริษัท เอเจดอนชอป จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์   สาขา :ซอยวัชรพล

เลขที่บัญชี 054 3 80930 6

 

**โอนเงินเพื่อชำระค่าแฟรนไชส์**

ธนาคาร : กสิกรไทย

ชื่อบัญชี  :บริษัท วีไอพี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์   สาขา :  แฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 040 8 71941 0