หน้าแรก

เมื่อโลกออนไลน์เชื่อมโยงกับคนทุกคนให้ใกล้กัน ใกล้ชิดกัน รู้เรื่องราวซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้น ทักทายพูดคุยกันได้ง่ายขึ้น การตลาดบนโลกออนไลน์ จะเริ่มเข้าไปมีบทบาทกับธุรกิจแฟรนไชส์ออนไลน์ การจำหน่ายสินค้าในระบบออนไลน์ ได้อย่างมากมาย ระบบสำเร็จรูปที่จะทำให้เราทุกคนได้มีอาชีพพิเศษ เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ มันก็จะทำให้เรามีรายได้ตลอดเวลา  ทุกวันนี้เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า “Social Media” เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันเกือบ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน และประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการใช้งาน Social Media สูงติดอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง “Facebook”สะท้อนได้จากสถิติประเทศไทยมียอดผู้ใช้งาน Facebook ติดอันดับ 9 ของโลก ด้วยจำนวน 47,000,000 ราย หรือคิดเป็น 71% ของจำนวนประชากรในประเทศ ในขณะที่ “Instagram” มีผู้ใช้งาน 11 ล้านราย ส่วน “Twitter” มีผู้ใช้ 9 ล้านรายส่วน Top 5 ประเทศที่ใช้ Facebook มากที่สุดในโลก เป็นประเทศใหญ่ที่มีประชากรมาก นำโดยสหรัฐอเมริกา ยอดผู้ใช้ 219,000,000 ราย ตามมาด้วยอินเดีย มีผู้ใช้งาน 213,000,000 ราย, บราซิล 123,000,000 ราย, อินโดนีเซีย 111,000,000 ราย และเม็กซิโก 76,000,000 ราย