ชำระเงิน

ขั้นตอนการโอนเงิน

ATM หรือ  Internet Banking
*เข้าบัญชีธนาคารในชื่อบัญชี่อ
บริษัทวีไอพีพาวเวอร์ไทยแลนด์

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารธนาคาร 
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
นาย ประกาย ณ สงขลา  กรรมการผู้จัดการ
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา :เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วีลล์
เลขที่ 473 014600 1

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารธนาคาร 
ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี  :บริษัทวีไอพีพาวเวอร์ไทยแลนด์
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา :  
แฟชั่นไอส์แลนด์
เลขที่บัญชี 040 8 71941 0